Kalenteri

26. 10.

maanantai

27. 10.

tiistai

28. 10.

keskiviikko

29. 10.

torstai

30. 10.

perjantai

31. 10.

lauantai

1. 11.

sunnuntai

2. 11.

maanantai

3. 11.

tiistai

4. 11.

keskiviikko

5. 11.

torstai

6. 11.

perjantai

7. 11.

lauantai

8. 11.

sunnuntai

9. 11.

maanantai

10. 11.

tiistai

11. 11.

keskiviikko

12. 11.

torstai

13. 11.

perjantai

14. 11.

lauantai

15. 11.

sunnuntai

16. 11.

maanantai

17. 11.

tiistai

18. 11.

keskiviikko

19. 11.

torstai

20. 11.

perjantai

21. 11.

lauantai

22. 11.

sunnuntai

23. 11.

maanantai

24. 11.

tiistai

25. 11.

keskiviikko

26. 11.

torstai

27. 11.

perjantai

28. 11.

lauantai

29. 11.

sunnuntai

Bridging – sillan rakentaminen

Alvar Aalto -säätiö on mukana kahden vuoden mittaisessa EU:n rahoittamassa Bridging Erasmus+ hankkeessa vuoden 2020 kevääseen asti. Hankkeen tavoitteena on tukea lapsia kaupunkiympäristön ja arkkitehtuurin tutkimisessa sekä antaa välineitä oman ympäristösuhteen rakentamiseen. Hankkeen tavoitteena on vahvistaa lasten kuulumista sekä omaan lähiympäristöön että laajemmin Eurooppaan edistäen monikulttuurista vuorovaikutusta sekä globaalia yhteenkuuluvuutta.

Hankkeessa on mukana kulttuurilaitoksia, yliopistoja ja päiväkoteja neljästä Euroopan maasta: Portugalista, Puolasta, Belgiasta ja Suomesta. Suomesta mukana on Jyväskylän yliopisto, Mäki-Matin päiväkoti ja Alvar Aalto -säätiö.

Keskeisinä toimintatapoina ovat erilaiset retket ja vierailut, havainnointi, pohdinta sekä valokuvaamisen, videoinnin ja muun taiteellisen toiminnan yhdistäminen ympäristön ja arkkitehtuurin tutkimiseen. Tutkimisen taitojen kehittämisen lisäksi keskeistä hankkeessa on eri taidemuotojen avulla kommunikoiminen muiden hankkeessa mukana olevien maiden lasten kanssa. Lapset jakavat ajatuksiaan, esittelevät tutkimuksiaan, pohtivat maiden yhtäläisyyksiä ja eroja digitaalisen viestinnän avulla.

Toiminnan taustalla on ajatus löytää uusia välineitä sekä kasvattajille että lapsille kiinnittyä omaan ympäristöön ja kulttuuriin, mutta kuulua myös yhä monimuotoisempaan ja monikulttuurisempaan yhteiskuntaan ja Eurooppaan. Taiteellisen toiminnan sekä digitaalisen viestinnän tarkoituksena on edistää avoimuutta sekä auttaa pohtimaan ja ymmärtämään erilaisuuksia ja eritoten yhtäläisyyksiä hankkeessa mukana olevien maiden välillä.

Hankkeen aikana järjestetään lapsille suunnatun toiminnan lisäksi kaikille avoimia seminaareja hankkeessa mukana olevissa maissa.

 

MunTour – Nuorten omat arkkitehtuuri- ja ympäristökierrokset Alvar Aalto –kouluverkoston pilottiprojektina

”Me elämme tilassa, näissä avaruuksissa, kaupungeissa, maaseuduissa, käytävissä, puistoissa. Se näyttää päivänselvältä. Ehkä sen pitäisi ollakin erinomaisen selvää. Mutta se ei ole selvää, ei itsestään selvää. Se on todellista, epäilemättä, ja siksi myös ilmeisen rationaalista. Sitä voi koskettaa. Siitä voi jopa uneksia.” Georges Perec: Tiloja /Avaruuksia

MunTour –hanke on yläkouluikäisille suunnattu arkkitehtuuri- ja ympäristökasvatusprojekti. Suomen kulttuurirahaston rahoittamassa hankkeessa perehdytään omaan lähiympäristöön ja Alvar Aallon arkkitehtuuriin ja ajatteluun. Sen tavoitteena on luoda nuorten omia kaupunki- tai kaupunginosakierroksia, joissa syvennetään ja monipuolistetaan suhdetta rakennettuun ympäristöön. Kierrosten käsikirjoitukset syntyvät draamallisia ja vuorovaikutuksellisia keinoja ja arkkitehtuurikasvatuksen menetelmiä hyödyntäen.

Kaupunkitilaa ja paikkoja havainnoidaan, tutkitaan ja niitä pyritään hahmottamaan myös uusista näkökulmista esimerkiksi parkouria hyödyntäen. Valmiissa kierroksessa ja käsikirjoituksessa nuorten henkilökohtaiset havainnot, kokemukset, muistot ja paikkoihin liittyvät tarinat yhdistyvät kaupungin arkkitehtonisen faktan sekä Alvar Aallon henkilöhistorian kanssa.

Alvar Aallon aineellisen ja henkisen perinnön vaalimiseksi perustettiin 3.2.2017 Aalto –kaupunkien verkosto. Kouluyhteistyö nousi luontevaksi jatkumoksi verkostoitumiselle. MunTour -hanke toimii Alvar Aalto -koulujen pilottihankkeena. Hanketta koordinoivan Alvar Aalto -säätiön lisäksi hankkeessa ovat mukana muun muassa Lehtisaaren koulu, Teatterikone ja Jyväskylän kaupungin kaupunkisuunnittelu- ja maankäyttöosasto. Syksyllä 2019 hankkeessa aloitti Lehtisaaren koulun 8-luokkalaisten kuvataiteen ryhmä. Hankkeesta tehdään lopuksi menetelmäopas, jossa toimintamalli ja tehdyt harjoitukset avataan vaiheittain.