Siirry pääsisältöön

Kalenteri

MUNTOUR-HANKE 2019-2021
Henkilökohtainen ja jaettu kokemus

 ” Arkkitehtuuri aina tarjolla olevana taiteena voisi olla kaikille lääke maailmasta vieraantumista vastaan.” Kaj Nyman: Talojen kieli

  ”Talot ovat luonnollisia samaistumisen kohteita, ne ovat aina läsnä ja pysyvyydessään luotettavia, mutta ennen kaikkea ne ovat tuttuja, läheisiä.” Kaj Nyman: Talojen kieli

MunTour -hanke on Alvar Aalto –koulujen pilottiprojekti, jossa on ollut tarkoitus syventää nuorten suhdetta omaa lähiympäristöä ja kulttuuriperintöä kohtaan. Hankkeen aikana on pyritty näkemään tuttuja paikkoja uusin ja erilaisin silmin. Jyväskylässä ja erityisesti myös Säynätsalon alueella on rakennuksia, jotka herättävät laajaa mielenkiintoa eri maista tulevien ihmisten silmissä. Aiheena työpajoissa ja tehtävissä on ollut pohtia arjen uusia ja tuttuja ympäristöjä. Arkkitehtuuri- ja muotoilukasvatus tässä hankkeessa on pyrkinyt keskittymään niin henkilökohtaiseen kuin jaettuun kokemukseen rakennuksista ja ympäristöstä.

Hankkeessa on ollut mukana kaksi ryhmää Säynätsalon yhtenäiskoulun (Lehtisaaren koulun) oppilaista. Toinen ryhmä on ollut hankkeen aikana 5.-6.-luokkalaisia ja toinen valinnaisia 8.-9.-luokkalaisia. Vierailut Aallon Säynätsalon kunnantalolla, Muuratsalon koetalolla, Jyväskylän Yliopiston kampuksella ja Alvar Aalto –museolla ovat olleet tärkeässä roolissa.

Hankkeessa luodaan lasten ja nuorten omat arkkitehtuuri/ympäristökierrokset, jossa he pääsevät hyödyntämään omia kokemuksia, havaintoja ja tarinoita, jotka ovat syntyneet joko hankkeen aikana tai aiemmin liittyen omaan arkiympäristöön. Valokuva on ollut yksi tärkeimmistä työkaluista hankkeen aikana, nuoret ovat työstäneet alueita myös pienoismalli- ja kollaasitekniikoin. Rakennettuun ympäristöön on tutustuttu laajemmin kaavoitus- ja kaupunkisuunnittelutyöpajassa, jossa oli asiantuntija Mari Raekallio, Jyväskylän kaupungin kaavoitusarkkitehti. Heli Ponto kirjoittaa väitöstutkimuksessaan, että nuoret elävät kokemuksellisesti lapsuuden ja aikuisuuden paikkojen välissä ja rakentavat uusia henkilökohtaisia paikkasidoksia. Tästäkin näkökulmasta katsoen on tärkeää paneutua tässä hankkeessa siihen, että miten lapset ja nuoret antavat merkityksiä paikoille ja miten he haluavat tärkeitä paikkoja esitellä.

Karkkiarkkitehtuurityöpajassa pohdittiin oman lähiympäristön (Säynätsalon) tärkeimpiä paikkoja ja reittejä. Tarkoitus oli suunnitella reitti, joka on samalla kartta sekä pienoismalli.

Oppilaita kuvaamassa Jyväskylän yliopiston rakennuksia työpajassa 5A-luokan kanssa keväällä 2020.

 

Bridging – sillan rakentaminen

Alvar Aalto -säätiö on mukana  EU:n rahoittamassa Bridging Erasmus+ hankkeessa. Alkuperäisen aikataulun mukaan hanke olisi päättynyt keväällä 2020. Pandemian takia hanke viivästyi ja jatkuu kevääseen 2021 poikkeusjärjestelyin.

Hankkeen tavoitteena on tukea lapsia kaupunkiympäristön ja arkkitehtuurin tutkimisessa sekä antaa välineitä oman ympäristösuhteen rakentamiseen. Hankkeen tavoitteena on vahvistaa lasten kuulumista sekä omaan lähiympäristöön että laajemmin Eurooppaan edistäen monikulttuurista vuorovaikutusta sekä globaalia yhteenkuuluvuutta.

Hankkeessa on mukana kulttuurilaitoksia, yliopistoja ja päiväkoteja neljästä Euroopan maasta: Portugalista, Puolasta, Belgiasta ja Suomesta. Suomesta mukana on Jyväskylän yliopisto, Mäki-Matin päiväkoti ja Alvar Aalto -säätiö.

Keskeisinä toimintatapoina ovat erilaiset retket ja vierailut, havainnointi, pohdinta sekä valokuvaamisen, videoinnin ja muun taiteellisen toiminnan yhdistäminen ympäristön ja arkkitehtuurin tutkimiseen. Tutkimisen taitojen kehittämisen lisäksi keskeistä hankkeessa on eri taidemuotojen avulla kommunikoiminen muiden hankkeessa mukana olevien maiden lasten kanssa. Lapset jakavat ajatuksiaan, esittelevät tutkimuksiaan, pohtivat maiden yhtäläisyyksiä ja eroja digitaalisen viestinnän avulla.

Toiminnan taustalla on ajatus löytää uusia välineitä sekä kasvattajille että lapsille kiinnittyä omaan ympäristöön ja kulttuuriin, mutta kuulua myös yhä monimuotoisempaan ja monikulttuurisempaan yhteiskuntaan ja Eurooppaan. Taiteellisen toiminnan sekä digitaalisen viestinnän tarkoituksena on edistää avoimuutta sekä auttaa pohtimaan ja ymmärtämään erilaisuuksia ja eritoten yhtäläisyyksiä hankkeessa mukana olevien maiden välillä.

Hankkeen aikana järjestetään lapsille suunnatun toiminnan lisäksi kaikille avoimia seminaareja hankkeessa mukana olevissa maissa.

 

 

 

 

 

 

 

 

Lehtisaaren koulun 5A-luokan vierailulla Jyväskylän yliopiston päärakennuksella
tehtiin rakennuksen tutkimiseen ja valokuvaamiseen liittyviä tehtäviä.

Kaavoitus- ja kaupunkisuunnittelutyöpaja Lehtisaaren koululla
keväällä 2020
 toteutettiin Jyväskylän kaupungin kaavoitusarkkitehti
Mari Raekallion johdolla.

Työpaja Säynätsalon kunnantalolla syksyllä 2019.

Vierailu Muuratsalon koetalolla syyskuussa 2020.
Luokka tutustui Koetaloon sekä sisä- että ulkopuolelta,
Aallon veneeseen ja tontilla olevaan saunaan.

 

 

 

Alvar Aalto -museon työpajassa päiväkotiryhmän kanssa
rakennetaan julkisivukollaasia.