Siirry pääsisältöön

Kalenteri

Bridging - sillan rakentaminen

Alvar Aalto -säätiö oli vuosien 2018-2021 aikana mukana EU:n rahoittamassa Bridging Erasmus+ hankkeessa. Alkuperäisen aikataulun mukaan hanke olisi päättynyt keväällä 2020. Pandemian takia hanke viivästyi ja jatkui vuoden 2021 loppuun poikkeusjärjestelyin.

Hankkeessa oli mukana kulttuurilaitoksia, yliopistoja ja päiväkoteja neljästä Euroopan maasta: Portugalista, Puolasta, Belgiasta ja Suomesta. Suomesta mukana on Jyväskylän yliopisto, Mäki-Matin päiväkoti ja Alvar Aalto -säätiö.

Hankkeen tavoitteena oli tukea lapsia kaupunkiympäristön ja arkkitehtuurin tutkimisessa sekä antaa välineitä oman ympäristösuhteen rakentamiseen. Hankkeessa vahvistettiin lasten kuulumista sekä omaan lähiympäristöön että laajemmin Eurooppaan edistäen monikulttuurista vuorovaikutusta sekä globaalia yhteenkuuluvuutta.

Majatyöpaja Alvar Aalto -museossa

 

Keskeisinä toimintatapoina olivat erilaiset retket ja vierailut, havainnointi, pohdinta sekä valokuvaamisen, videoinnin ja muun taiteellisen toiminnan yhdistäminen ympäristön ja arkkitehtuurin tutkimiseen. Tutkimisen taitojen kehittämisen lisäksi keskeistä hankkeessa oli eri taidemuotojen avulla kommunikoiminen muiden hankkeessa mukana olevien maiden lasten kanssa. Lapset jakoivat ajatuksiaan, esittelivät tutkimuksiaan, pohtivat maiden yhtäläisyyksiä ja eroja digitaalisen viestinnän avulla.

Toiminnan taustalla oli ajatus löytää uusia välineitä sekä kasvattajille että lapsille kiinnittyä omaan ympäristöön ja kulttuuriin, mutta kuulua myös yhä monimuotoisempaan ja monikulttuurisempaan yhteiskuntaan ja Eurooppaan. Taiteellisen toiminnan sekä digitaalisen viestinnän tarkoituksena oli edistää avoimuutta sekä auttaa pohtimaan ja ymmärtämään erilaisuuksia ja eritoten yhtäläisyyksiä hankkeessa mukana olevien maiden välillä.

Hankkeessa eri toimijoilla oli erilaiset roolit, joten toimintaa, oppimista ja opettamista tapahtui monella tasolla. Päiväkodissa toimintaa toteutettiin lapsille, mutta samalla kasvattajat tutustuivat toisten toimintaan ja kehittivät yhteistyömuotoja. Kulttuuri-instituutit olivat lapsille suunnatun toiminnan mahdollistajia, mutta jakoivat osaamistaan kasvattajille sekä päiväkodeissa että yliopistoissa. Yliopistoilla oli hankkeessa rooli kehittäjänä ja toiminnan vaikutusten tutkijoina. Moniammatillista yhteistyötä päästiin kokeilemaan ja tekemään ihan todenteolla.

Hankkeen aikana järjestettiin lapsille suunnatun toiminnan lisäksi kaikille avoimia seminaareja ja muita tapahtumia hankkeessa mukana olevissa maissa. Hankkeen toimijat vierailivat myös kumppanimaissa tutustuen toimintoihin ja oppien toisiltaan. Koronapandemian alkamisen jälkeen tapaamiset järjestettiin etäyhteyksiä hyödyntäen. Hankkeen toiminnoista ja tavoitteista koottiin lopuksi julkaisu, joka julkistettiin joulukuussa 2021.

Kuvat ovat hankkeen aikana Alvar Aalto -museolla Mäki-Matin päiväkodin lapsille järjestetyistä työpajoista.