Siirry pääsisältöön

Kalenteri

Alvar Aalto -säätiön kokoelmat ovat kansallisesti ja kansainvälisesti erittäin merkittävät. Ne ovat ainutlaatuinen kokonaisuus, joka kattaa arkkitehti Alvar Aallon koko monipuolisen elämäntyön.

Tutkijapalvelut

Alvar Aalto -museon tutkijapalvelut ovat keskittyneet Jyväskylään, jossa sijaitsevat sekä arkisto että muut kokoelmatilat. Museo palvelee asiakkaitaan sekä paikan päällä että välittämällä aineistoja digitaalisessa muodossa. Vierailuista on aina sovittava erikseen.

Palveluista laskutetaan olemassa olevan hinnaston mukaisesti. Osaa materiaalista rajoittavat tekijänoikeussäädökset ja/tai henkilötietolaki. Käyttöä saattaa rajoittaa myös originaaliaineiston kunto.

Tutkijapalveluista vastaavat:

Piirustuskokoelma, asiakirjat sekä Artekin kokoelma

amanuenssi Timo Riekko, puh. 0400 354 268

Esinekokoelmat

intendentti Katariina Pakoma, puh. 0400 849 315

Valokuvat

tutkija Marjo Holma, puh. 040 355 9160

Alvar Aalto -kokoelmat

Piirustukset

Alvar Aalto -museon kokoelmien ydin on harvinaisen yksityiskohtainen Alvar Aallon ja hänen arkkitehtitoimistonsa alkuperäispiirustuksista koostuva jäämistö. Aallon omien luonnosten ja piirustusten sekä hänen toimistossaan tuotetun materiaalin lisäksi tähän kokonaisuuteen kuuluu Alvar Aallon molempien puolisojen, arkkitehtien Aino Aallon ja Elissa Aallon suunnitelmia. Vuonna 1990 noin 90 000 originaalipiirustusta sisältävä kokoelma ja rakennusprojekteihin liittyvät muut asiakirjat siirtyivät Alvar Aalto -säätiön omistukseen.

Piirustuksiin liittyvät tiedustelut: Timo Riekko, puh. 0400 354 268

Jyväskylän Työväentalon juhlasalin valaisin. Luonnos: Alvar Aalto -museo

 

Asiakirjat

Rakennusprojekteja koskevasta asiakirjakokoelmasta on muodostettu kaksi kokonaisuutta: rakennusdokumentit ja kirjeet. Rakennusselityksistä, työmaakokouspöytäkirjoista, teknisistä piirustuksista ja muusta rakennusten suunnitteluun liittyvästä aineistosta koostuva rakennusdokumenttikokoelma on laajuudeltaan noin 80 hyllymetriä. Dokumenttien määrä vaihtelee kohteittain muutamasta arkista useisiin hyllymetreihin kohteen laajuudesta riippuen.

Kirjekokoelmaan kuuluu Alvar Aallon arkkitehtitoimiston toimintaan liittyvien kirjeiden lisäksi henkilökohtaista kirjeenvaihtoa ystävien, sukulaisten ja arkkitehtikollegojen kanssa. Kirjekokoelman laajuus on noin 30 000 kirjettä.

Asiakirjoihin liittyvät tiedustelut: Timo Riekko, puh. 0400 354 268

ALVAR AALTO -MUSEON KOKOELMAPOLIITTINEN OHJELMA

Alvar Aalto -esinekokoelma

Alvar Aalto -esinekokoelma koostuu Alvar ja Aino Aallon muotoilutyön tuloksena syntyneistä tuotteista. Alkujaan muutaman esineen lahjoituksista on vuosien saatossa kasvanut kansainvälisesti merkittävä muotoilukokoelma. Tällä hetkellä noin 2300 objektia sisältävä kokonaisuus karttuu yksityishenkilöiden, yhteisöjen ja liikelaitosten tallennuksin sekä museon omin hankinnoin. Alvar Aalto -museo ottaa myös vastaan lahjoituksia esinekokoelman täydentämiseksi.

Kokoelmaan kuuluu uniikkiesineitä ja tehdasvalmisteisia sarjatuotteita: huonekaluja, valaisimia, lasiesineitä, puutaivutuksia, koruja, kankaita ja muita muotoilun tuotteita sekä maalauksia ja henkilöhistoriallista esineistöä. Lisäksi kokoelmaan kuuluu noin 260 pienoismallia, joista suurin osa on valmistettu Alvar Aallon arkkitehtitoimiston vielä toimiessa.

Näyttely ”irti kalustojen kahleista! aalto-huonekalut vuonna 1939” Alvar Aalto -museon Galleriassa 21.11.2014–18.1.2015. Kuva: Maija Holma, Alvar Aalto -museo

 

Paimio-tuoli. Kuva: Tiina Ekosaari, Alvar Aalto -museo

 

Alvar Aalto -museolla on hallussaan myös Valaistustyö Viljo Hirvonen Ky:n jäämistö. Metalliseppämestari Viljo Hirvonen oli Alvar Aallon merkittävä kumppani valaisimien suunnittelussa ja valmistuksessa 1950-luvulta alkaen. Yhteistyön tuloksena syntyi suurin osa vielä tänäkin päivänä tuotannossa olevista Aalto-valaisimista. Valaistustyö Viljo Hirvonen Ky:n jäämistöön kuuluu työkaluja, materiaaleja, valaisinten muotteja, puolivalmiita ja valmiita valaisimia, ovien vetimiä ja muita tehtaassa tuotettuja, myös Artekin myymälävalikoimiin kuuluneita pienesineitä. Aineiston luettelointi on toistaiseksi kesken.

Kaikki esineisiin liittyvät yhteydenotot: Katariina Pakoma, puh. 0400 849 315

Valokuvat

Valokuvakokoelmassa on 50 000 Aino ja Alvar Aaltoon ja Artekiin liittyvää kuvaa.  Pääosa näistä on ammattivalokuvaajien arkkitehtuuri-, muotoilu- ja näyttelykuvia. Lisäksi kokoelmassa on kuvia Aallon perheestä, ystävistä, yhteistyökumppaneista ja matkoilta. Valokuvakokoelmaa kartutetaan jatkuvasti.

Alvar Aalto -museon kuvakokoelma palvelee mediaa, kirjankustantajia, näyttelyiden tuottajia, tutkijoita ja yksityisiä ihmisiä. Kaikki kuvat toimitetaan digitoituina, asiakkaan tarpeen mukaisesti.

Arkkitehti Alvar Aallon ja hänen toimistonsa kuvaamia ja tilaamia kuvia on noin 15 000 kappaletta. Kuvia on tarvittu suunnittelukohteiden esittelemiseen maailmanlaajuisesti erilaisissa julkaisuissa. Lähes koko Alvar Aallon tuotanto 1920-luvulta 1970-luvulle on kuvattu tällä tavoin. Kuvat ovat mustavalkoisia, kuvaajina mm. Gustaf Welin, Eino Mäkinen ja Heikki Havas. Alvar Aallon arkkitehdintyöhön ja perheeseen liittyviä henkilö-, matka- ja tapahtumakuvia on noin 3500 kappaletta.

A-tyyppitaloja rakennettiin 1937-44 Euran Kauttualle. Kuva: Martti Kapanen, Alvar Aalto -museo

Alvar Aalto -museo on kartuttanut valokuvakokoelmaansa museon perustamisesta vuodesta 1966 lähtien. Vuodesta 1978 museossa on työskennellyt valokuvaaja. Museolla on luetteloituna noin 20 000 kuvan kokoelma mustavalkoisia ja värillisiä Alvar Aallon arkkitehtuuriin ja muotoiluun liittyviä kuvia sekä kuvia museon näyttelyistä ja muusta toiminnasta.

Alvar Aallon suunnittelemien rakennusten peruskorjausten ja varsinkin niitä edeltävien inventointien yhteydessä kertyy huomattavia määriä dokumentaarista toistaiseksi järjestelemätöntä materiaalia.

Valokuviin liittyvät tiedustelut: Marjo Holma, puh. 040 355 9160

Artekin kokoelma

Sisustusliike Artek perustettiin Helsingissä lokakuussa 1935 huolehtimaan kansainvälistä kiinnostusta herättäneiden Aalto-huonekalujen ulkomaan viennistä ja markkinoinnista sekä toimimaan kokonaisvaltaisena sisustusliikkeenä ”järkiperäisen asumisen ja sisustamisen puolesta”.

Artekin piirustuskonttorissa suunniteltiin huonekaluja, valaisimia, kankaita ja pienesineistöä. Siellä syntyi myös lukuisia sisustussuunnitelmia sekä yksityiskohteisiin että julkisiin rakennuksiin.

Kuva: Otso Pietinen / Alvar Aalto -museo

 

Piirustus- ja asiakirjakokoelma
Artekin syntyyn, historiaan ja toimintaan liittyvä arkistokokoelma koostuu mm. perustamis-asiakirjoista, vienti- ja tuontidokumenteista, sisustussuunnitelmista ja huonekalupiirustuksista, materiaalimalleista, tuote- ja näyttelyluetteloista, julisteista sekä leikekirjoista. Aineisto on pääosin vuosilta 1935−1970.

Artekin valokuvat ovat osa museon valokuvakokoelmaa. Aineisto on syntynyt Artekin toiminnan aikana ja niiden kohteita ovat Artekin huonekalut ja designesineet sekä näyttelyt, messut ja sisustukset. Valokuvia on noin 10 000 kappaletta.

Ns. myymäläkokoelmaan on tallennettu Artekin piirustustoimiston aineistoa, siellä työskennelleiden muotoilijoiden huonekaluja, valaisimia ja pienesineistöä sekä myymälänäyttelyiden rekvisiittaa. Kokoelma karttuu edelleen Artekin toimesta.

Artekin kokoelmiin liittyvät tiedustelut: Timo Riekko, puh. 0400 354 268