Siirry pääsisältöön

Kalenteri

Bästa vänner och kolleger runtom i världen

Tuberkulossanatoriet i Egentliga Finland stod klart år 1933 och förevisades omedelbart av den engelska facktidningen Architectural Review. Sanatoriebyggnaden var startskottet för Alvar och Aino Aaltos internationella karriär, likväl för en ny human modernism inom arkitektur och design.

Tuberkulos var en dödlig sjukdom. Paret Aalto planerade en byggnad med läkande effekt, likväl en arkitektur och detaljer med patientens välbefinnande i åtanke. Möblerna tillverkades inte av kallt stål utan av trä som är ett levande naturmaterial. Den rika färgskalan i patientrummen valdes med tanke på sängbundna patienter. Sådana detaljer som dörrhandtag och handtvättfat planerades i samråd med läkarna. Sanatoriebyggnaden ligger inbäddad i en frisk och hälsofrämjande tallskog. Patientflygelns betongkonstruktioner är en oskiljaktig del av arkitekturen och visar på ny ingenjörskonst när den är som bäst.

När man hade fått bukt på tuberkulosen omvandlades sanatoriet till ett vanligt sjukhus som fungerade bra fram till de senaste åren. Nu anses byggnaden vara föråldrad med tanke på sjukhusverksamhet och bjuds ut till försäljning av Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt.

Sanatoriet i Pemar (fi. Paimio) förtjänar en förstående och bra ägare. Byggnaden är inte bara ett mästerverk skapat av unga arkitekter utan även en imponerande bedrift av det finländska välfärdssamhället. Sanatoriet är än idag en inspirationskälla med tanke på att använda byggnader på ett hållbart sätt, stävja klimatförändringen och utveckla sunda byggnadskonstruktioner.

Eftersom de ursprungliga möblerna och inredningarna finns kvar är hela sanatoriekomplexet ett unikt konstverk.

Sanatoriet i Pemar är en ståtlig representant för byggnadstypen i fråga som lämpar sig för mångahanda användningar. All ny verksamhet behöver väljas med syftet att bevara arkitekturen liksom interiörer och möbler. Bara genom att trygga en sakkunnig och engagerad servicepersonal kan byggnaden på ett adekvat sätt hållas intakt.

Att bevara sanatoriet i Pemar för kommande generationer är en gemensam sak. Därför behöver vi alla arbeta tillsammans på ett öppet och effektivt sätt! 

Vänligen visa ert stöd och underteckna uppropet för att bevara detta kulturarv. Uppropet med underskrifter överlämnas till sjukvårdsdistriktet och den nya ägaren för att visa att Alvar och Aino Aaltos arkitektur kommer att respekteras även efter att nya aktiviteter tar över.

Stiftelsen Alvar Aalto Foundation ansvarar för att värna om Aaltos arv. Understöd uppropet på adressen www.alvaraalto.fi/paimiovetoomus

Tack för understödet!