Siirry pääsisältöön

Kalenteri

Alvar Aalto -säätiön hallitus on nimittänyt tekniikan lisensiaatti Tommi Lindhin säätiön toimitusjohtajaksi 1.5.2018 alkaen. Säätiö saa Lindhistä ensimmäisen toimitusjohtajansa, kun Alvar Aalto -säätiö siirtyy uuden säätiölain voimaantulon myötä toimitusjohtajavetoiseen johtamisjärjestelmään.

Alvar Aalto -säätiö haluaa tulevaisuudessa olla entistäkin tavoitteellisempi ja vaikuttavampi kulttuurialan toimija. Säätiön hallitus pohti johtajakysymystä arvioimalla säätiön toiminnan nykytilaa, viime vuosina tapahtunutta kehitystä sekä uuden strategian myötä avautuvia mahdollisuuksia ja haasteita. Johtajaprofiilin ja -mallin kirkastuttua halusimme täysin yksimielisinä jatkaa yhteistyötä Tommi Lindhin kanssa”, kertoo hallituksen puheenjohtaja Leena Rossi.

Tommi Lindhin tähänastisella johtajakaudella (2013–2018) Alvar Aalto -säätiö on laajentanut toimintaansa Suomessa ja kansainvälisesti. Hyvä yhteistyö hallituksen ja erityisesti hallituksen puheenjohtajan kanssa on vienyt säätiön hallintoa huimasti eteenpäin. Se on mahdollistanut strategisen johtamisen ja toiminnan suunnittelun yhdessä koko henkilöstön kanssa. Olemme pienillä resursseilla saaneet lyhyessä ajassa merkittäviä asioita aikaan”, kertoo Tommi Lindh.

Alvar Aalto -säätiön uusi strategia painottaa mm. kokoelmien saavutettavuuden parantamista, kansainvälisen näyttelytoiminnan kehittämistä, Alvar Aalto -akatemian konseptien vahvistamista sekä Jyväskylässä sijaitsevan Alvar Aalto -museon peruskorjauksen ja sen ympärille rakentuvan Ruusupuiston museokeskuksen valmistelua. Alvar Aalto -kaupunkien verkoston laajentamisella ja sen eri osa-alueiden yhteistyön syventämisellä tavoitellaan verkoston kehittymistä dynaamiseksi, kansainväliseksi yhteisöksi. Säätiössä työskennellään parhaillaan sen eteen, että eri puolilla maailmaa sijaitsevia Alvar Aallon arkkitehtuurikohteita voidaan tulevaisuudessa esittää mukaan Unescon maailmaperintölistalle.

Myös Alvar Aalto -säätiön asiantunteva ja motivoitunut henkilöstö on tyytyväinen siihen, että Lindhin toimikausi säätiön johdossa jatkuu. Pitkäjänteinen yhteistyö antaa hyvät edellytykset toiminnalle asetettujen tavoitteiden toteutumiseen myös tulevaisuudessa.

Säätiön tärkeitä kumppaneita ovat mm. opetus- ja kulttuuriministeriö, Jyväskylän kaupunki, Vitra (Artek), Fiskars (Iittala), Le Corbusierin säätiö Ranskassa, Getty-säätiö Yhdysvalloissa sekä Alvar Aalto -kaupungit Suomessa ja ulkomailla.

Alvar Aalto -säätiö huolehtii maailmankuulun arkkitehdin ja muotoilijan, Alvar Aallon aineellisen ja henkisen perinnön jatkumisesta ja edistää toiminnallaan Aallon töiden sekä suunnittelun taustalla vaikuttaneiden ajatusten tunnettuutta. Alvar Aalto -säätiö vastaa Jyväskylässä sijaitsevan Alvar Aalto -museon sekä Helsingissä toimivien Alvar Aalto -akatemian ja säätiön rakennusperintöyksikön toiminnoista. Säätiöllä on neljä yleisölle avoinna olevaa museokohdetta.

 

Lisätietoja: 

Alvar Aalto -säätiön hallituksen puheenjohtaja Leena Rossi, puh. 040 741 9187, leena.rossi@jkl.fi

Alvar Aalto -säätiön toimitusjohtaja Tommi Lindh, puh. 044 562 1625, tommi.lindh@alvaraalto.fi