Siirry pääsisältöön

Kalenteri

Genom sitt beslut den 19 maj 2021 utsåg Europarådet kulturleden Alvar Aalto Route – 20th Century Architecture and Design till den första av rådets prestigefyllda kulturleden i Finland.

”Kulturledsstatusen bidrar till att göra Alvar Aaltos byggnader mer internationellt kända och stärker betydelsen av Aaltos produktion som del av det europeiska kulturarvet. Alla Aalto-objekt som föreslås som världsarvsobjekt ingår också Alvar Aalto-kulturleden”,
konstaterar Tommi Lindh, Alvar Aalto-stiftelsens verkställande direktör.

Kulturrutten Alvar Aalto Route – 20th Century Architecture and Design omfattar över 60 arkitekturobjekt i 27 städer i fem olika länder: Finland, Tyskland, Estland, Italien och Frankrike. Potentiella Alvar Aalto-objekt finns i sammanlagt tio europeiska länder, från Rovaniemi i Finland till Riola di Vergato i Italien och från Reykjavik på Island till Viborgs bibliotek. Europarådets ansökningsprocess för kulturleder har nu auditerats och utvecklats till certifiering. Leden S:t Olofs sjöväg i Åbo skärgård hör redan till Europarådets kulturleder som del av S:t Olavsleden, som koordineras från Norge.

År 2017 grundades ett nätverk av Alvar Aalto-städer, som bland annat genom turism främjar livskraften i städer, kommuner och regioner. Genom ett gott samarbete och tjänsteutbud har turistområdenas positiva synlighet och besökarantal redan ökat. ”Att få certifikatet är ett fint erkännande för att det lönar sig med ett brett samarbete mellan små kulturturistmål.  Ur turistens perspektiv är det bästa att alla Aaltos arkitekturplatser som kan besökas och tillhörande tjänster från och med nu kan hittas på en webbplats, Visit Alvar Aalto. Liksom förra sommaren förväntar vi oss att inrikesturisterna hittar intressanta, närbelägna Aalto-objekt som betjänar små grupper med säker service. Det finns objekt i så gott som hela Finland”, sammanfattar turistledens producent Noora Kiili från Alvar Aalto-stiftelsen.

I juli 2020 grundades Alvar Aalto-stiftelsen och Alvar Aalto-städernas gemensamma projekt, föreningen Aallon arkkitehtuuri- ja muotoiluperinnön matkailureitti ry.”Föreningens syfte är att utveckla turistruttens verksamhet och främja turismen till objekt som Alvar Aalto har ritat i Europa och världen över. Till medlemmar välkomnar vi alla objekt och tjänsteleverantörer som finns tillgängliga för allmänheten på ett eller annat sätt”, säger ordförande för kulturledsföreningen Heli Leinonkoski.


Europeiska kulturleder går i historiska fotspår

De europeiska kulturlederna (Cultural Route of the Council of Europe) gör Medelhavs-, Alper-, Donau- och Östersjöregionernas mångsidiga kulturhistoria känd bland annat genom arkitektur och gastronomi. Med de fem nya lederna har nu totalt 45 leder fått Europarådets certifiering.”Det senaste århundradets kulturhistoria samt den nordiska dimensionen får nu bekräftelse och erkännande parallellt med gamla europeiska teman, eftersom Alvar Aaltos arkitektur och design utgör en helhet inom den moderna byggnadskonsten”, bedömer Tommi Lindh, verkställande direktör för Alvar Aalto-stiftelsen.

Ett tema för en av Europarådets kulturleder ska vara gemensamt för minst tre länder. Lederna ska genom sin verksamhet främja en hållbar kulturutveckling, kultur- och ungdomsutbyten, kulturarvsfostran samt kulturturism med tyngdpunkt på denna. Bakom avtalet om leder verkar Europarådets kultur- och kulturarvsavtal. ”Vi anser att kultursamarbete och den finländska kulturens närvaro i kontexten av Europarådets kulturleder är viktigt. Det öppnar också möjligheter till bredare utveckling av kulturturismen än tidigare”, kommenterar Anne Mattero, konsultativ tjänsteman vid undervisnings- och kulturministeriet. Finland har anslutit sig till Europarådets förlängda delavtal om kulturleder 2018.

Webbtjänsten Visit Alvar Aalto, som lanserades våren 2018 i samband med arkitekturbiennalen i Venedig, betjänar för närvarande finska, engelska, ryska och japanska turister. Projektet har fått specialunderstöd för utvecklingsprojekt inom kulturturism av undervisnings- och kulturministeriet.

OM Alvar Aalto Route-kulturledens webbtjänst
Visit Alvar Aalto-webbtjänsten i siffror 2020:
• över 60 objekt ritade av Alvar Aaltos arkitektbyrå som är öppna för turister
• 30 rundturer, som säljs av 10 resebyråer
• 26 Alvar Aalto-städer
• över 100 tjänsteproducenter
• 4 språkversioner (finska, engelska, ryska och japanska)
• över 600 bilder
• lanserades i maj 2018
• informationstjänst som underhålls av Alvar Aalto-stiftelsen

Besökaruppgifter:
• ca 40 000 besökare och över 100 000 sidvisningar/år
• beroende på språket i användarens webbläsare: 41 % finska, 24 % engelska, 11 % japanska, 8 % ryska, 16 % andra språk
• Enligt besökarens land: 50 % Finland, 11 % Japan, 10 % Ryssland, 5 % USA, 3 % Storbritannien, 1,7 % Italien, 21,3 % övriga länder
• 70 % av trafiken från sökmotorer, 15 % direkt och 12 % via andra webbplatser

Ytterligare information om webbtjänster:
Alvar Aalto Route-kulturledens webbtjänst
visit.alvaraalto.fi

Pressmeddelande på engelska om beviljande av Europarådets kulturledscertifikat

Europarådets kulturleder på undervisnings- och kulturministeriets webbplats

Alvar Aalto-stiftelsen
www.alvaraalto.fi


Ytterligare information:

NOORA KIILI
Producent, Alvar Aalto Route-kulturleden
Alvar Aalto-stiftelsen
noora.kiili@alvaraalto.fi
+358 44 976 78 10

HELI LEINONKOSKI
Ordförande, Aallon arkkitehtuuri- ja muotoiluperinnön matkailureitti ry
Kanslichef, Jyväskylä stad
heli.leinonkoski@jyvaskyla.fi
+358 50 365 42 87

TOMMI LINDH
Direktör för Alvar Aalto-stiftelsen
tommi.lindh@alvaraalto.fi
+358 44 562 16 25

ANNE MATTERO
Konsultativ tjänsteman, undervisnings- och kulturministeriet
Kultur- och konstpolitiska avdelningen /Kupo
Ansvarsområdet för konst och kulturarv/TAKU
anne.mattero@minedu.fi
+358 295 330 313 / 050 344 21 14