Siirry pääsisältöön

Kalenteri

Järjestyksessään neljäs kansainvälinen Alvar Aalto -tutkijatapaaminen järjestetään Porissa 27.–28.8.2020. Seminaarin teema, (Ever)green Alvar Aalto, herättelee pohtimaan Alvar Aallon tuotantoa eri näkökulmista – kuinka ajankohtaisia Alvar Aallon työskentelymenetelmät ja arkkitehtuurin taustalla vaikuttavat ajatukset tänä päivänä ovat ja kuinka ne heijastuvat tämän päivän arkkitehtuuriin ja suunnitteluun?

Teemaa lähestytään seminaarissa käytännöllisistä, teoreettisista, metaforisista ja kulttuurisista lähtökohdista käsin ja mm. seuraavin kysymyksenasetteluin:

  • Voidaanko Alvar Aallon arkkitehtuuria ja muotoilua pitää kestävän suunnitteluperiaatteen mukaisina?
  • Kuinka Alvar Aallon suunnittelutyö ja tuotanto heijastuu ja vaikuttaa arkkitehtuurin kentällä?
  • Miten kestävän kehityksen periaatteet huomioidaan Alvar Aallon rakennusten korjauksissa ja uudiskäytön suunnittelussa?

”Seminaari tarjoaa osallistujille ainutlaatuisen tilaisuuden keskustella modernin arkkitehtuurin korjaushankkeista suunnittelututkimuksen näkökulmasta. Käytännön suunnitteluun nojaava tutkimus, joka englanninkielisessä tutkimuskeskustelussa tunnetaan ”practice-led” tai ”practice-based” -nimikkeillä, on arkkitehtuurin tutkimuskentällä vielä melko uutta, etenkin Suomessa”, kertoo seminaarin ohjausryhmään kuuluva, Aalto-yliopiston vanhempi yliopistonlehtori Anni Vartola. ”Toivommekin saavamme seminaarissa aikaan keskustelua korjaushankkeista kertyneistä kokemuksista, jolloin voimme jakaa edelleen modernin rakennusperinnön vaalimiseen liittyvää uutta tietoa”.

Tutkijatapaamisessa pohditaan myös Alvar Aallon asemaa sekä oman aikansa kollegojen ja että nykyarkkitehtien keskuudessa. ”On hämmästyttävää, kuinka moni kansainvälinen ’tähtiarkkitehti’ nostaa vielä nykyäänkin esiin Alvar Aallon tärkeänä esikuvana – odotamme siis mielenkiinnolla esimerkkejä siitä, miten Aallon arkkitehtuuriajattelu näkyy muiden arkkitehtien tuotannossa”, kertoo Vartola.

Alvar Aalto -akatemia kutsuu tutkijoita ja eri alojen asiantuntijoita tutkimaan aihetta (Ever)green Alvar Aalto ja lähettämään tutkimusabstrakteja seminaariin. Seminaarin Call for Papers -kutsu on avoinna 26.1.2020 saakka ja tarkemmat ohjeet seminaarista sekä abstraktien lähettämisestä löytyvät osoitteesta:  www.alvaraalto.fi/researchersnetworkseminar

Kansainvälinen Alvar Aalto -tutkijatapaaminen järjestetään yhteistyössä Alvar Aalto -akatemian ja Porin kaupungin kesken. Pori kuuluu kansainväliseen Alvar Aalto -kaupunkien verkostoon ja toimii verkoston puheenjohtajakaupunkina yhdessä Euran kanssa vuonna 2020.

Lisätietoja:
Ohjelmapäällikkö Nina Heikkonen
Alvar Aalto -akatemia
puh. 044 500 1257
nina.heikkonen@alvaraalto.fi

Alvar Aalto tutkijaverkosto palvelee keskustelukanavana ja yhteyksien rakentajana kansainvälisten Alvar Aalto -tutkijoiden välillä.

(EVER)GREEN ALVAR AALTO
4th Alvar Aalto Researcher´s Network Seminar, Pori 27.–28.8.2020