Siirry pääsisältöön

Kalenteri

Mun Tour -työpaja. Kuva Saara Mustonen, Alvar Aalto -säätiö.

Alvar Aalto -museossa on toteutettu viime vuosina arkkitehtuuri- ja muotoilukasvatuksen hankkeita ja työpajoja, joiden pohjalta on tuotettu uusia opetusmateriaaleja. Oppimisaineistot tarjoavat avartavia näkökulmia ja inspiroivia ideoita arjen ympäristöjen tutkimiseen. Sisällöissä korostuvat kestävän kehityksen ja osallisuuden teemat. Opetusmateriaalit soveltuvat niin koulujen kuin muidenkin arkkitehtuurikasvattajien parissa toimivien hyödynnettäviksi, sekä kaikkien aiheesta kiinnostuneiden tutkittaviksi.

Alvar Aalto -museossa keväällä 2021 toteutettu Arkkitehtuurikompassi-opetusaineisto perehdyttää Alvar Aaltoon ja hänen tuotantoonsa. Esimerkkikohteeksi valittua, Alvar Aallon suunnittelemaa Jyväskylän yliopiston kampusaluetta lähestytään useista eri näkökulmista videoiden avulla.

Arkkitehtuurikompassi on luotu osaksi Jyväskylän Kulttuuriopetussuunnitelma Kompassia, ja se korvaa paikkakunnan kolmasluokkalaisten museovierailut Alvar Aaltomuseon vuoteen 2023 jatkuvan  peruskorjauksen ajan. Sitä voivat kuitenkin hyödyntää mainiosti kaikki opettajat ja oppilaat, paikkakunnasta riippumatta”, kertoo museolehtori Lotta Leskelä. ”Lähikoulut voivat käydä tutustumassa paikkaan ihan konkreettisesti, mutta videoissa esitellyt aiheet ja kysymykset sopivat johdannoksi minkä tahansa ympäristön tutkimiseen”, jatkaa Leskelä.

Vuosina 2019–21 toteutetussa MunTour -hankkeessa jyväskyläläiset ala- ja yläkoululaiset perehtyivät Alvar Aallon arkkitehtuuriin ja suunnitteluideologiaan sekä tutustuivat omaan lähiympäristöönsä. Hankkeen tavoitteena oli tarjota nuorille työkaluja tutkia ja syventää suhdetta omaan arkiympäristöön. Käytössä olivat erilaiset draamalliset ja vuorovaikutukselliset menetelmät.

”Työpajoissa tutkittiin muun muassa Alvar Aallon suunnittelemaa Säynätsalon kunnantaloa. Monet nuoret oivalsivat, että arkkitehtuurin ja muotoilun havainnoiminen on parhaimmillaan kokonaisvaltainen kokemus. Nuorille tärkeät paikat ja pohdinnat arkkitehtuurista konkretisoituivat kirjoitettuina teksteinä, piirroksina, kolmiulotteisina rakennelmina ja videoina.” kertoo hankkeen toteutuksesta vastannut hanketyöntekijä Saara Mustonen.

Eri työkaluja ja menetelmiä monipuolisesti hyödyntävässä rakennetun ympäristön tutkimisessa oli myös mahdollista ottaa huomioon erilaiset oppijat ja ilmaisutavat. ”Tämä puolestaan lisää oppilaiden osallisuutta, vahvistaa tunnetta vaikutusmahdollisuuksista ja edesauttaa oman äänen kuuluville saamista”, kertoo Saara Mustonen. Suomen Kulttuurirahaston avustuksella toteutetusta hankkeesta on koottu MunTour-menetelmäopas.

Arkkitehtuurikompassin ja MunTour-menetelmäoppaan lisäksi Alvar Aalto -säätiön sivuilta löytyvät uusina opetusmateriaaleina vastuullisuuskysymyksiin paneutuva Kestokulttuuri arkkitehtuurissa ja muotoilussa – opetuspaketti sekä hauska Bongaa arkkitehtuuria ja muotoilua! -löytöretkitehtävä. Eri opetusmateriaalien kokoamisessa on pyritty huomioimaan työpajojen varioitavuus eri ryhmille ja eri paikkakunnille, joissa sijaitsee Alvar Aallon arkkitehtuuria.

”Valtakunnallisena vastuumuseona toivomme, että aineistoista pääsevät hyötymään opetus- ja kasvatusalan toimijat niin Alvar Aalto -kouluissa kuin muissakin kouluissa ympäri Suomen, paikkakunnasta riippumatta. Virtuaalisten materiaalien kautta voimme tavoittaa arkkitehtuuri- ja muotoilukasvatuksen pariin myös heitä, joilla ei ole mahdollisuutta vierailla syystä tai toisesta museossa paikan päällä”, toteaa Lotta Leskelä.

Kaikki opetusmateriaalit löytyvät arkkitehtuuri- ja muotoilukasvatuksen verkkosivulta.

Kuvat: Mun Tour-työpajojen koululaiset tutustumassa Säynätsalon kunnantaloon ja Muuratsalon koetaloon Jyväskylässä. Kuvat: Saara Mustonen, Alvar Aalto -säätiö. 

 

Lisätietoja:
Alvar Aalto -museo / Alvar Aalto -säätiö
Museolehtori Lotta Leskelä
puh. 0400 254 708
lotta.leskela@alvaraalto.fi

Asiakaspalveluvastaava / MunTour-hanketyöntekijä Saara Mustonen
puh. 040 135 6210
saara.mustonen@alvaraalto.fi