Siirry pääsisältöön

Kalenteri

Kokemuksia Paimion parantolan säilyttämisen hallintasuunnitelman laatimisesta

Lataa SHS-opas (PDF) tästä

 

Suomen väestön ja rakennuskannan ikääntyminen johtaa kiinteistöjen käyttötarkoituksen muutoksiin ja korjausrakentamisen lisääntymiseen. Rakennuskantaa uudistetaan vastaamaan muuttuvia asiakas- ja käyttäjätarpeita. Lisäksi kaupunkirakenteen tiivistäminen ja täydennysrakentaminen aiheuttavat haasteita rakentamiseen ja rakennussuojeluun.

Kiinteistöjen korjaustoiminnassa tulee pyrkiä toteuttamaan miellyttävät ja terveelliset olo- suhteet sekä kohtuulliset käyttökustannukset, energiatehokkuutta unohtamatta. Korjaus- ja muutostöissä tulee samalla huomioida rakennuksen ominaisuudet ja erityispiirteet sekä rakennuksen soveltuvuus aiottuun käyttöön.

Käyttötarkoituksen muutoksen tai rakennusteknisten korjaus- ja muutostöiden hallittu toteuttaminen edellyttää perusteellista etukäteen tehtyä kartoitusta kohteen rakennus- ja kulttuurihistorian, rakenteiden kunnon sekä käyttötarkoituksen osalta.

Säilyttämisen hallintasuunnitelma (SHS) on asiakirja, joka voi parhaimmillaan sisältää kaikki edellä mainitut kohdetta koskevat tiedot. Sen tarkoituksena on toimia kohteen hallinnan, käytön ja ylläpidon pitkän tähtäimen ohjeistuksena ja apuvälineenä. Suunnitelma on tarkoitettu kiinteistön omistajan, käyttäjän, rakennussuojeluviranomaisen ja kohteesta muuten kiinnostuneiden tahojen käyttöön.

Tässä oppaassa on esitelty säilyttämisen hallintasuunnitelman ohjeelliset periaatteet ja sisältö, sekä suunnitelman laatimisessa erityisesti huomioitavat asiat. Opas pohjautuu sekä sisällöltään että rakenteeltaan vuonna 2016 valmistuneeseen ”Paimio Sanatorium Conservation Management Plan” säilyttämisen hallintasuunnitelmaan.