Siirry pääsisältöön

Kalenteri

Asuntoreformi 2018 -kilpailu on ratkennut. Suunnittelukilpailun tulokset julkistettiin 30.8.2018 Jyväskylässä, Kansainvälisen Alvar Aalto Symposiumin yhteydessä.

 

Kilpailuehdotusten esittelyt ja kilpailun arvostelupöytäkirja ovat nähtävissä kilpailun verkkosivulla www.asuntoreformi2018.fi.

Kilpailuun tulleet ehdotukset muodostivat kiinnostavan läpileikkauksen asumisen ajankohtaisista teemoista. Uusien sosiaalisten ja tilallisten oivallusten vastapainona kilpailussa korostuivat rakennusteknisesti yksinkertaiset ja perinteeseen palaavat ratkaisut. Useissa ehdotuksissa ne nähtiin sekä mahdollisuutena palauttaa asukkaalle oman asumisensa hallinta että tuottaa aidosti ekologista, pitkäkestoista ja taloudellisen arvonsa säilyttävää kaupunkirakentamista.

Kilpailun tarkoituksena oli löytää konkreettinen ratkaisu kolmeen eri kaupunkiin, Jyväskylään, Tampereelle ja Vantaalle sijoittuviin asuntosuunnittelun kohteisiin. Voittajien valinnassa painotettiin erityisesti suunnitelmien innovatiivisuutta ja uusien ratkaisujen kehittämistä. Arvostelussa tarkasteltiin lisäksi kokonaisvaltaista arkkitehtuurin laatua, suhdetta ympäröivään kaupunkirakenteeseen, asuinympäristön viihtyisyyttä ja elämyksellisyyttä sekä toiminnallista laatua ja uusia asuntoratkaisujen ideoita.

”Asuntoreformikilpailu koettiin Tampereella hyväksi keinoksi kehittää asumisen uusia innovaatioita. Tampereen kannalta tärkeitä tutkittavia aiheita olivat erityisesti monimuotoiset perheet, asuntojen muuntojoustavuus ja typologinen monimuotoisuus, uudenlainen yhteisöllisyys ja älykäs rakennettu ympäristö.  Kilpailu oli haastava, mutta voittajaehdotus erottui Tampereen kilpailuehdotusten joukosta selvästi edukseen. Se vastasi kilpailutehtävän haasteisiin laadukkailla ja toteuttamiskelpoisilla ratkaisuilla”, kommentoi kilpailua Tampereen kaupungin Asunto- ja kehityspäällikkö Auli Heinävä.

Kaikille avoimet julkiset asuntosuunnittelukilpailut ovat positiivinen ja tärkeä keino laajentaa ja ravistella asuntosuunnittelun näkökulmia, muuttaa asenteita ja kehittää asumisen tasoa. Asuntosuunnittelua ei voi irrottaa kontekstistaan eli ympäröivästä kaupunkitilasta, yhteisöllisyyden tukemisesta tai rakennusmateriaalien ja tekniikan huollettavuudesta, terveellisyydestä ja pitkäikäisyydestä.

Vantaan ehdotuksia kommentoi Kaupunkisuunnittelujohtaja Tarja Laine seuraavasti:
”Vantaa lähti Asuntoreformikilpailu 2018 avoimin mielin etsimään uusia ideoita aluerakentamiskauden lähiöiden täydennysrakentamiseen. Hakunilan kilpailukohteessa oli muista kaupungeista poiketen hieman laajempi alue ja vapaampi ohjelma, jotta innovaatioille olisi tilaa. Kilpailun tuloksena saatiinkin mainio kokoelma muuntojoustavia asuntotyyppejä ja yhteistiloja, joissa työn ja asumisen yhdistämiselle löytyy puitteet. Myös kilpailualueen liittymisestä Hakunilan kokonaisrakenteeseen oli tuloksena monia silmiä avaavia ehdotuksia. Voittaja erottui juuri edellä mainituilla teemoilla ja ennen kaikkea niistä luodulla harmonisella kokonaisuudella kilpailutöiden joukosta”.

Asumisen palveluistuminen, jakamistalouden vaikutus tilantarpeeseen, uusi urbaani työ ja lähiyhteisön merkitys sirpaloituvassa yhteiskunnassa ovat esimerkkejä asumiseen vaikuttavista ilmiöistä, joista on toistaiseksi vähän koeteltua tietoa ja suunnitteluratkaisuja.

”Oli ilahduttavaa huomata, miten paljon ja monipuolisia suunnitelmia saimme. Kilpailun tulokset tukevat erinomaisesti Jyväskylän kaupungin asuntopolitiikan teemavuotta, jonka yhtenä kärkenä on asumisen kehittäminen uudenlaisten suunnittelu- ja toteuttamistapojen kautta. Jyväskylään tehtyjen ehdotusten kirjo ja laatu toivat konkreettisesti esille alan osaamisen ja tarpeen innovoida asumisen tulevaisuutta normaaleista prosesseista poikkeavilla tavoilla”, Jyväskylän kaupunginarkkitehti Leila Strömberg

 

Palkitut ehdotukset

Kussakin kilpailun kohdekaupungissa jaettiin ensimmäinen palkinto, sekä yksi lunastus. Palkintolautakunta jakoi lisäksi kolme kunniamainintaa, kaksi Jyväskylässä, yhden Vantaalla. Palkitut ehdotukset ja niiden tekijät ovat:

Jyväskylä

1. Palkinto:
Kalon 18921
Tekijät: Collaboratorio Oy, työryhmä: Kristiina Kuusiluoma, Martino De Rossi, Silvia Barberis, Milla Kokko, Timo Kemppainen, Kasper Järnefelt, Antero Jokinen

Lunastus:
Domi – humaani reformi 11576
Tekijät: MUUAN Oy, työryhmä: Tiina Antinoja, Aleksi Rastas, Olli Metso

Kunniamaininta:
Avoimet ovet 15961
Tekijät: työryhmä: Anni Vanha-Patokoski, Niamh Ni Mhorain, Maria Laine

ja

Reformitalo 16962
Tekijät: työryhmä: Lars-Erik Mattila, Frans Saraste

Tampere

1. Palkinto
Kide 34794
Tekijät: Studio Architecture Helsinki Oy, työryhmä: Hannele Cederström, Sini Coker, Inka Norros, Kirsti Paloheimo, Kiira Piiroinen, Sanna Tegel

Lunastus:
Dense & Low 39012
Tekijät: MASS lab, Lda, työryhmä: Duarte Ramalho Fontes, Diogo Sousa Rocha, Lourenço Menezes Rodrigues, Lucas Coelho Netto, Paulina Kwiatkowska, Giacomo Cruciani

Vantaa

1. Palkinto:
Lähiösinfonia 27283
Tekijät: L Arkkitehdit Oy, työryhmä: Jari Lonka, Janne Salo, Kristin Ekkerhaugen, Lilja Mustila, Julio Orduña Sánches, Matias Celayes

Lunastus:
Zo 21132
Tekijät: Arkkitehtitoimisto HMV Oy, työryhmä: Jari Viherkoski, Laura LeCoultre, Mia Gröhn, Mikael Saurén, Juha Huuhtanen

Kunniamaininta:
Tree of Life! 24396
Tekijät: työryhmä: Lee Marable, Kristina Farm


Lisätietoja

Jyväskylä: Leila Strömberg, kaupunginarkkitehti, arkkitehti SAFA, puh. 014 266 5055, leila.stromberg@jkl.fi
Tampere: Kaisu Kammonen, erityisasiantuntija, arkkitehti SAFA, p. 050 571 2950, kaisu.kammonen@tampere.fi
Vantaa: Ritva-Leena Kujala, viestintäsuunnittelija, p. 050 304 1873, ritva-leena.kujala@vantaa.fi
Alvar Aalto -säätiö: Nina Heikkonen, ohjelmapäällikkö, Asuntoreformi 2018 -kilpailun kilpailusihteeri, puh. 044 500 1257, nina.heikkonen@alvaraalto.fi.