Siirry pääsisältöön

Kalenteri

Näyttely esittelee aluesuunnittelun pitkää historiaa Satakunnassa, jossa suomalaisen seutusuunnittelun katsotaan alkaneen, kun professori Alvar Aallon laatima Kokemäenjoenlaakson aluesuunnitelma valmistui vuonna 1942. Tuolloin luotiin pohja nykyisille suunnittelujärjestelmille sekä seudulliselle ja maakunnalliselle yhteistyölle Suomessa. Aallon työ tuli suunnittelun kuluessa tunnetuksi myös muualla maassa ja valtionhallinnossa. Ilman kuntien myöntämiä varoja ja yhteistyötä aluesuunnitelma ei kuitenkaan olisi valmistunut. Kokemäenjoenlaakson kuntien yhteistyö oli silloisen Suomen suunnittelukulttuurissa uusi innovaatio.

Aluesuunnittelujärjestelmät ovat vuosien kuluessa kehittyneet yhä monipuolisempaan suuntaan, ja eri aikakausina on pyritty vastaamaan yhteiskunnan kehityksen aiheuttamiin muutostarpeisiin.
Suunniteltu Satakunta -näyttely esittelee maakuntasuunnittelun vaiheita Alvar Aallon Kokemäenjoenlaakson aluesuunnitelmasta vuonna 2019 hyväksyttyyn Satakunnan vaihemaakuntakaavaan nr. 2. Näyttelyssä esitellään karttojen lisäksi kaavojen tekovaiheessa esiin nousseita uutisia. Satakuntaliiton maakunta-arkkitehti Susanna Roslöf esittelee näyttelyä ja maakuntakaavoitusta 27.8. klo 13–16.

Kuva: Alvar Aallon Kokemäenjokilaakson aluesuunnitelma, Satakuntaliiton kokoelmat

Tapahtumatieto

Aika
22. – 30.8.2020 klo 12–16
Paikka
Poris Pori
Liput
Vapaa pääsy
Osoite:

Yrjönkatu 13, Pori

Järjestäjä:

Satakuntaliitto