Siirry pääsisältöön

Kalenteri

NORDIC MASTER IN ARCHITECTURAL HERITAGE

The Nordic Master in Architectural Heritage – NORDMAK – on pohjoismainen arkkitehtuuriperinnön täydennyskoulutusohjelma.

 

NORDMAK 2021-23

Pohjoismainen arkkitehtuuriperinnön täydennyskoulutusohjelma NORDMAK 2021-23 käynnistyy vuonna 2021. Yhteistyössä ovat mukana Århusin arkkitehtuurikoulu Tanskasta, Ruotsin kuninkaallinen taideakatemia, Oslon arkkitehtuurikoulu Norjasta sekä Alvar Aalto -säätiö ja Aalto-yliopisto Suomesta.

NORDMAK 2021-23 kurssi on suunnattu arkkitehtuurin ja kulttuurin kentällä työskenteleville asiantuntijoille – arkkitehdeille, insinööreille, suunnittelun ja rakentamisen ammattilaisille, muotoilijoille, historioitsijoille, arkeologeille ja museotutkijoille. Kurssi tarjoaa täydennyskoulutusta ja erikoisasiantuntemusta arkkitehtuuriperinnön ymmärtämisen, säilyttämisen ja edistämisen aihealueilta.

Lisätietoja ja yhteystiedot Arkitektskolen Aarhusin verkkosivuilla: NORDMAK 2021-2023

More information about NORDMAK 2021-2023 in English (PDF)

NORDMAK 2021-2023 (PDF, Svensk)

NORDMAK 2021-2023 (PDF, Dansk)

Teoria- ja käytännön opinnoista koostuva kokonaisuus soveltuu hyvin työn ohessa toteutettavaksi ja se koostuu kahden ja puolen vuoden aikana suoritettavista osa-aikaisista opinnoista. Opiskelijoita kannustetaan hyödyntämään opinnoissaan käytännön työn keskeisiä aiheita ja kysymyksiä. Koulutusohjelman kahden ensimmäisen vuoden aikana opetuksesta vastaavat kaikki mukana olevat oppilaitokset lukukausittain. Viimeinen lukukausi on omistettu diplomityön suorittamiselle.

Kevätlukukauden 2023 koulutus järjestetään Suomessa, jossa opinnoista vastaavat Alvar Aalto -säätiö ja Aalto-yliopisto. Alvar Aalto -säätiö edistää kulttuuriperinnön suojelua ja maailmanperintöaiheita, toimien aktiivisesti Alvar Aallon arkkitehtuurin, muotoilun ja rakennetun ympäristön säilyttämisen puolesta. NORDMAK 2021-23 -opintokokonaisuuden teemat linkittyvät Alvar Aalto -säätiön tärkeinä pitämiin aiheisiin ja pohjoismaisen asiantuntijaverkoston yhteistyö ja siitä viestiminen kurssin puitteissa on luonteva osa tämän työn edistämistä.

 

Lisätietoja

Nina Heikkonen | + 358 44 500 1257 | nina.heikkonen@alvaraalto.fi