Siirry pääsisältöön

Kalenteri

NORDMAK 2021–23, en Nordisk Master i Arkitektoniskt Kulturarv, är en akademisk påbyggnadsutbildning i samarbete mellan fyra Nordiska länder och institutioner: Arkitektskolen Aarhus i Danmark, Arkitektur- och designhögskolan i Oslo i Norge, Kungliga Konsthögskolan i Sverige, och Alvar Aalto Stiftelsen / Aalto Universitetet i Finland.

Kursen är avsedd för professionella inom arkitektur- och kulturområdet – som arkitekter, ingenjörer, konstruktörer, planerare, byggadministratörer, arkeologer, historiker och museiintendenter – och syftar till att ge utökade kompetenser och specialkunskaper för att bättre förstå, förstärka och föra vidare det arkitektoniska kulturarvet i sitt arbete.

Baserad på en fortgående dialog mellan teori och praktik är kursen ämnad för deltagare som redan har en professionell praktik. Den är uppbyggd kring två och ett halvt års studieperioder som motsvarar ett års heltids studier. Deltagarna uppmuntras dessutom att använda projekt och fall från egna verksamheter som utgångspunkt till individuella och gemensamma projekt som utvecklas under kursens gång.

Masterprogrammet pågår i fem terminer. Under de första två åren undervisas i en av de respektive institutionerna i varje land. Den  sista terminen ägnas åt slutförandet av masteravhandlingen. Vårterminen 2023 sker i Finland, vid Alvar Aalto Stiftelsen och Aalto Universitetet.

Alvar Aalto Stiftelsen är djupt involverad i skyddet  av arkitektur- och kulturarvet gällande  hållbarhet och världsarvet och är dessutom aktivt engagerad i att trygga och förmedla arvet efter  Finlands och Alvar Aaltos arkitektur, design och stadsplanering. Stiftelsen sympatiserar med innehållet i NORDMAK 202123  programmet och är därför glad över att delta i uppbyggandet av ett nätverk av nordiska experter som detta Masterprogram kommer att skapa.

NORDMAK 2021-2023 (PDF, Svensk)


Mera informationer:
Projektledare Nina Heikkonen
tel +358 44 500 1257
nina.heikkonen@alvaraalto.fi

Sanatoriet i Pemar (1929–33). Foto: Morgens A. Morgen.