Siirry pääsisältöön

Kalenteri

Alvar Aallon ateljeen amfiteatteri. Kuva: Maija Holma © Alvar Aalto -säätiö.

Helsingin Munkkiniemessä sijaitsevan Alvar Aallon ateljeen parveketta, sisäpihan julkisivua ja piha-aitaa kunnostetaan kesän 2024 aikana. Korjaustyöt tarjoavat kiinnostavan mahdollisuuden seurata modernin arkkitehtuurin restaurointitoimenpiteitä. Alvar Aallon ateljee on kunnostustoimista huolimatta avoinna yleisölle tavalliseen tapaan.

Alvar Aallon ateljeen julkisivun korjaustoimet käynnistyvät parvekkeen sekä sisäpihan välikäytävän seinän puuosien restaurointitöillä. Välikäytävän seinän ulkoverhouspaneeli puretaan mahdollisimman ehjänä ja kiinnitysrimojen sekä eristysmateriaalien kunto tarkastetaan. Vanha ulkoverhousmateriaali asennetaan takaisin paikalleen ja ainoastaan lahovaurioituneet kohdat korvataan uudella, alkuperäisen kaltaisella paneelilla. Kunnostustyöt jatkuvat heinäkuun alkuun saakka.

Alvar Aallon ateljeen asemapiirros johon merkitty työmaan sijainti.

Elo-syyskuussa korjausvuorossa on ateljeen piha-alueen korkean puusäleaidan kunnostus. Puutarhamaista sisäpihaa rajaavat aidat puretaan yksi kerrallaan ja lahonneet osat korvataan tiheäsyisellä havupuulla. Myös aidan korjaukset pyritään tekemään niin, että vanhaa puumateriaalia pystytään säilyttämään mahdollisimman paljon. Alvar Aalto -säätiö on saanut korjaustoimiin Museoviraston entistämisavustusta.

Ateljeen julkisivujen ja aitojen korjaukset jatkuvat keväällä 2025, kun kunnostetut puupinnat maalataan pellavaöljymaalilla. Maalaustyöt liittyvät kolmivuotiseen Kulttuuriperintö ja ilmastonmuutos -hankkeeseen, jossa säätiö on mukana. Hankkeen tavoitteena on kehittää ilmastonmuutosten vaikutusten seurantamenetelmiä kulttuuriperintökohteita koskien. Hankkeessa tuotettua tietoa hyödynnetään rakennetun kulttuuriperinnön suojelun ja käytännön korjaustoimenpiteiden suunnittelussa sekä valtakunnallisen ohjeistuksen laatimisessa. Hanke on Euroopan neuvoston osarahoittama. Lue lisää hankkeesta täältä.

Restaurointityöt eivät rajoita vierailuja ateljeessa, mutta vaikuttavat jonkin verran liikkumiseen rakennuksen piha-alueella, töiden aikataulun ja etenemisen mukaan.

Alvar Aallon ateljee on valmistunut vuonna 1955 arkkitehdin omaksi toimistoksi. Rakennusta laajennettiin v. 1962-63. Aalto johti toimistoa kuolemaansa, vuoteen 1976 saakka, jonka jälkeen hänen puolisonsa, arkkitehti Elissa Aalto jatkoi toimiston johtamista vuoteen 1994 asti. Nykyisin Alvar Aalto -säätiön omistama rakennus on avoinna yleisölle opastetuilla kierroksilla ympäri vuoden. Tutustu opastettuihin vierailuihin ja osta lippu kierrokselle täältä.

Alvar Aalto -säätiön rakennusperintöosasto tarjoaa asiantuntija-apua Aallon rakennusten korjaushankkeissa ja niiden ylläpitoon liittyvissä kysymyksissä. Se pyrkii löytämään parhaat suunnitteluratkaisut, korjaustavat ja materiaalit Aallon alkuperäistä arkkitehtuuria ja tavoitteita kunnioittaen. Säätiöllä on käytössään laaja, Aallon arkkitehtitoimiston alkuperäispiirustusten arkisto, sekä valokuva- ja rakennusdokumenttiarkisto, joita hyödynnetään korjausten suunnittelussa. Lue lisää Alvar Aalto -säätiön rakennusperintötyöstä täältä.

Lisätietoja:
Alvar Aalto -säätiö
Konservaattori Susanna Pusa
puh. 044 558 7348
susanna.pusa@alvaraalto.fi

 

Kuva: Alvar Aallon ateljee. Maija Holma © Alvar Aalto -säätiö.