Kalenteri

Bridging - sillan rakentaminen

Alvar Aalto -säätiö on mukana kahden vuoden mittaisessa EU:n rahoittamassa Bridging Erasmus+ hankkeessa vuoden 2020 kevääseen asti. Hankkeen tavoitteena on tukea lapsia kaupunkiympäristön ja arkkitehtuurin tutkimisessa sekä antaa välineitä oman ympäristösuhteen rakentamiseen. Hankkeen tavoitteena on vahvistaa lasten kuulumista sekä omaan lähiympäristöön että laajemmin Eurooppaan edistäen monikulttuurista vuorovaikutusta sekä globaalia yhteenkuuluvuutta.

Hankkeessa on mukana kulttuurilaitoksia, yliopistoja ja päiväkoteja neljästä Euroopan maasta: Portugalista, Puolasta, Belgiasta ja Suomesta. Suomesta mukana on Jyväskylän yliopisto, Mäki-Matin päiväkoti ja Alvar Aalto -säätiö.

Keskeisinä toimintatapoina ovat erilaiset retket ja vierailut, havainnointi, pohdinta sekä valokuvaamisen, videoinnin ja muun taiteellisen toiminnan yhdistäminen ympäristön ja arkkitehtuurin tutkimiseen. Tutkimisen taitojen kehittämisen lisäksi keskeistä hankkeessa on eri taidemuotojen avulla kommunikoiminen muiden hankkeessa mukana olevien maiden lasten kanssa. Lapset jakavat ajatuksiaan, esittelevät tutkimuksiaan, pohtivat maiden yhtäläisyyksiä ja eroja digitaalisen viestinnän avulla.

Toiminnan taustalla on ajatus löytää uusia välineitä sekä kasvattajille että lapsille kiinnittyä omaan ympäristöön ja kulttuuriin, mutta kuulua myös yhä monimuotoisempaan ja monikulttuurisempaan yhteiskuntaan ja Eurooppaan. Taiteellisen toiminnan sekä digitaalisen viestinnän tarkoituksena on edistää avoimuutta sekä auttaa pohtimaan ja ymmärtämään erilaisuuksia ja eritoten yhtäläisyyksiä hankkeessa mukana olevien maiden välillä.

Hankkeen aikana järjestetään lapsille suunnatun toiminnan lisäksi kaikille avoimia seminaareja hankkeessa mukana olevissa maissa.